<

Tanıtım Videosu

Henüz tanıtım videosu eklenmemiştir.

Eğitimin Amacı

Sermaye Piyasası Düzey 1 Lisanslama Sınavlarına Hazırlık amaçlı olarak, Dar Kapsamlı SP Mevzuatı ve Meslek Kurallarını katılımcıların kavrayarak, günlük hayatlarında sermaye piyasalarındaki işlemleri anlamlandırabilmesi.

Yapılacak olan Lisanslama sınavlarında başarılı olabilmek için gereken bilgi düzeyine erişmek.

 

Eğitimin İçeriği

Sermaye Piyasası Kanunu

 • Sermaye Piyasası Kavramı
 • Sermaye Piyasası Unsurları
 • Sermaye Piyasası Kanununun Konusu, Amacı ve Uygulama Alanı
 • Sermaye Piyasası Araçları
 • Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı ve Halka Arzı
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri
 • Sermaye Piyasası Kurumları
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi
 • Sermaye Piyasasında Denetim ve Tedbirler

      Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

 • İçsel Bilgilerin Açıklanması ve Esasları
 • Genel Bilgilerin Yayımlanması
 • Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Esaslar
 • Türk Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümleri
 • Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Genel Esaslar
 • Şemsiye Fon ve Türleri
 • Fonun Malvarlığına İlişkin Esaslar
 • Şemsiye Fonun İçtüzüğü ve Kuruluşu
 • Yatırımcı Bilgi Formu
 • TEFAS Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu

       TSPB Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

 • TSPB Üyelerinin SermayePiyasasıFaaliyetleriniYürütürken UyacaklarıMeslekKuralları
 • SermayePiyasasıÇalışanlarıEtikİlkeleriveDavranışKuralları

Eğitimin Hedef Kitlesi

İlgili meslek personeli, banka çalışanları, üniversite öğrencileri, meslek personeli adayları