Ali Şahin Akbulut

Ali Şahin Akbulut

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DANIŞMANI

Lisans eğitimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde (1986), yüksek lisans eğitimini TODAİE Kamu Yönetimi Bilimi alanında (2007) tamamladı.

Askerlik görevinin ardından 1989-1993 yılları arasında Çankaya Belediyesi'nde çalıştı. 1993-2018 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Müfettişi olarak görev yaptı.
Kurucuları arasında yer aldığı İş Müfettişleri Derneği'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerini üstlendi.

Yüksek Lisans Tezi olarak "İş Hukukunda İdari Para Cezaları" konusundaki çalışması 2007 yılında Turhan Kitabevi tarafından kitap olarak yayınlanmıştır.
2013 yılından itibaren İş Mahkemelerinde Bilirkişi olarak görev yapmakta ve 2018 yılında İş Başmüfettişi olarak emekli olduktan sonra, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında işçi ve işverenlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Henüz eğitmenin, eğitmenlik tecrübeleri hakkında bilgi girişi yapılmamıştır.

Henüz eğitmenin, hizmet verdiği firmalar hakkında bilgi girişi yapılmamıştır.

Henüz eğitmenin, yaptığı danışmanlıkları hakkında bilgi girişi yapılmamıştır.

Eğitimin Adı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

Eğitimin Amacı: Ali Şahin Akbulut tarafından işverenlere sunulan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki danışmanlık hizmetlerinin çerçevesi oldukça geniştir. Sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle bu alandaki sorunlarınızı ve olası risklerinizi kaynağında ve gecikmeden çözüme kavuşturmak için işyeri/işletme yetkilileriyle işbirliği yapmaktadır.
İşyerlerinde barışçıl ve mevzuata uygun bir çalışma ilişkilerinin oluşması, başta idari para cezaları olmak üzere idari ve yargısal yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması ve iş uyuşmazlıklarının üretimin aksatmaması için; iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında sundukları hizmetler aşağıda yer almaktadır:

 •  Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri,
 •  İş yeri iç yönetmeliği,
 •  Özlük dosyalarının kontrolü,
 •  İş akdi fesih süreci,
 •  İş uyuşmazlıklarının çözüm süreci,
 •  İşçilik hakları ve sözleşmeleri yönünden işyeri devir, birleşme ve kapatılma işlemleri,
 •  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İdari para cezaları, Prim farklarına itiraz ve takibi,
 •  Yurt dışı işçi istihdamı uygulamaları,
 •  Yabancı işçi istihdamında başvuru ve sürecin takibi,
 •  Teftiş ve denetimlere rehberlik edilmesi,
 •  Emeklilik ve tahsis talep işlemleri,
 •  Sosyal Güvenlik teşviklerine ilişkin yönlendirici danışmanlık,
 •  Uyuşmazlık ve dava danışmanlığı,
 •  İş kazası ve meslek hastalıkları genel bilgiler,
 •  Diğer iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları,

Alanlarını kapsamaktadır.